ZURE AUZOLAN PROIEKTUA GARATZEN LAGUNDUKO DIZUGU

Ezagutu proiektu komunitarioetarako baliabideak gure gidan, PDF eta web formatuetan, eta horrek zuen proiektu soziala sortzen edo birpentsatzen lagunduko dizu.

Harpidetu proiektuaren berritasunak eta baliabide erabilgarriak jasotzeko!
Hitz ematen dizugu ez dizugula mezu asko bidaliko 😀👇

Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako proiektua:

Kolaboratzaileak:

Scroll to Top