PRIBATUTASUN POLITIKA

Ohar honen bidez, AUZOEKINek Datu Pertsonalak Babesteko Politikari buruzko informazioa ematen die webgunearen erabiltzaileei, beren borondatez erabaki dezaten bertan eska dakizkiekeen datu pertsonalak eman nahi dituzten ala ez.

AUZOEKINek bere Datuak Babesteko Politika eguneratuta mantentzeko konpromisoa hartzen du, legerian eta jurisprudentzian gerta daitezkeen aldaketen arabera. Aldaketa horiek webgune honetan argitaratuko dira, erabiltzaileari aldaketa horiek irakurtzeko behar dituen baliabideak emanez. Nolanahi ere, erabiltzaileekiko harremana gunera sartzen den unean aurreikusitako arauen arabera arautuko da.

1. Tratamenduaren arduraduna.

Bildutako datu pertsonalak AUZOEKINek tratatuko ditu.

Erabiltzaileak, bere borondatez, informazio pertsonala eman ahal izango digu, bai datuak biltzeko formularioaren bidez, bai horretarako gaitutako helbide elektronikoen bidez. Web orri honetako formularioaren eta helbide elektronikoen bidez edozein datu pertsonal hornitzeak berekin dakar datu horien tratamendua onartzea eta baimentzea, pribatutasun-politika honetan adierazitako baldintzetan.

2. Datu pertsonalen tratamenduaren helburuak.

Zure datu pertsonalak bildu eta tratatzearen helburuak dira:

Galderei, eskaerei edo eskaerei erantzutea.

Bitarteko elektronikoen bidezko informazioa, eskaera bati buruzkoa.

3. Legitimazioa.

Adierazitako tratamenduak legitimatzen dituzten oinarri juridikoak erabiltzailearen baimena eta AUZOEKINek zerbitzuak hobeto emateko duen interes legitimoa dira.

4. Datu pertsonalen hartzaileak.

Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legezko betebeharra izan ezik.

5. Interesdunen eskubideak.

Erabiltzaileek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko, tratamendua mugatzeko edo horren aurka egiteko, datuen eramangarritasunerako, datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakien xede ez izateko, emandako baimena ezeztatzeko eta kontrol-agintarien aurrean erreklamazioak aurkezteko.

Erabiltzaileek beren eskubideak erabili ahal izango dituzte, eta, oro har, beren datu pertsonalen tratamenduari buruzko gai guztiak kontsultatu ahal izango dituzte. Horretarako, AUZOEKIN erakunde arduradunari eskaera idatzi bat egin beharko diote, posta elektroniko bidez, auzoekin@auzoekin.eus helbidera, “Datu pertsonalak” erreferentziarekin. Eskaerarekin batera, nortasun-agiri nazionalaren edo nortasuna egiaztatzeko balio duen beste agiri ofizial baten kopia aurkeztu beharko dute.

Erabiltzaileak, nolanahi ere, emandako datuen egiazkotasunaren erantzukizuna izango du, eta AUZOEKINek datu faltsuak eman dituen erabiltzaile oro baztertzeko eskubidea izango du, Zuzenbidean bidezkoak diren gainerako ekintzak alde batera utzi gabe. Erabiltzailea arduratuko da emandako datu pertsonalen edozein aldaketa jakinarazteaz.

6. Datuak gordetzeko epea.

Erabiltzaileen datu pertsonalak behar ditugun neurrian baino ez ditugu gordetzen, datu horiek zertarako bildu ziren kontuan hartuta eta tratamenduaren oinarri juridikoaren arabera erabili ahal izateko. Datu pertsonalak mantenduko ditugu erabiltzaileak arduradunari lotuta jarraitzen duen bitartean eta erantzuleak datu pertsonalak ezabatzeko, ezerezteko eta/edo mugatzeko eskubidea erabiltzen ez duen bitartean.

Kasu horietan, datuak behar bezala blokeatuta mantenduko ditugu, inolako erabilerarik eman gabe, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko beharrezkoak diren bitartean, edo haien tratamendutik nolabaiteko erantzukizun judiziala, legala edo kontratuzkoa erator daitekeen bitartean, kontuan hartu beharrekoa eta, horretarako, berreskuratu beharrekoa.

7. Segurtasun-neurriak.

AUZOEKIN elkarteak indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen datu pertsonalak babesteko segurtasun-mailak hartu ditu, tratatutako informazio motaren arabera, eta eskura dituen beste bitarteko eta neurri tekniko batzuk ezarri ditu emandako datu pertsonalak baimenik gabe ez aldatzeko, ez galtzeko, ez tratatzeko edo ez eskuratzeko. AUZOEKINek bermatzen du segurtasun-neurri egokiak hartu dituela informazioaren segurtasuna eta Internet bidez bidaltzen dizkiguzun datuen konfidentzialtasuna bermatzeko.

Scroll to Top