Proiektuaren aurrekontua.

Finantzaketaren arazoa proiektu komunitario batean.

Horrelako proiektuetan, elkarte edo GKE baten parte ez direnetan, zaila izango da finantzaketa lortzea. Baliteke herrian edo probintzian elkartekide ez diren pertsona-taldeentzako laguntzak egotea, baina ez da oso ohikoa; beraz, garrantzitsua da gastuak ondo planifikatzea proiektuarekin hasi aurretik.

Horretarako egokiena bi aurrekontu egitea da. Alde batetik, jarduerek eta barne-kudeaketak dakartzaten gastuak. Bestetik, lortzea espero diren diru-sarrerak. Balantze osoak zero izan beharko luke.

Gastuen aurrekontua.

Agian hobe da aurrekontu labur batekin hastea, proiektuaren funtzionamendurako soilik funtsezkoak diren gastuekin. Normalean, aurrekontuek urteko plangintza izaten dute, baina proiektuaren lehen etapan hiru hilean behingo aurrekontuarekin has daiteke. Kontuan izan behar da aurrekontuan egindako edozein aldaketak jarduerak eta barne-kudeaketa doitzea ere badakarrela (eta alderantziz).

Funtsezko gastuak kontuan hartzeko, (1) jardueretarako behar diren eta beste erakundeek utzi ezin ditzaketen materialak hartu beharko lirateke kontuan.

(2) Gerta daitezkeen argiaren, gasaren, kontu korrontearen mantentze-lanen eta bestelako gastuak.

(3) Boluntariotzarekin lotutako gastuak (arropa, garraioa, asegurua) lehen hilabeteetarako.

Hilabete gutxira, aurrekontua eguneratu egin daiteke, gastu askoz ere zabalagoekin, esate baterako, material gehiago edo sare sozialetako publizitate-kanpainaren bat datozenak.

Ordura arte, hasierako aurrekontu txikiarekin, diru-sarreren mende egotea saihestuko da, eta arreta boluntario-talde on bat sortzera eta hartzaileekin harremanetan jartzera bideratu ahal izango da.

Diru-sarreren aurrekontua.

Diru-sarreren aurrekontuan sartu beharreko kopuruak gastuetan dagoen kopuru bera izan beharko luke, baina ez dago argi diru-sarrera horiek nondik etorriko diren.

Suposatuz proiektuak ez duela beste erakunde baten babespean lan egiten, eta, beraz, ezin duela fakturatu edo dirulaguntzarik eskatu, litekeena da diru-sarrerak biltze edo dohaintza pribatuetatik etortzea. Zenbat lor daitekeen aurreikusteko modurik onena aurretiko kasuak ezagutzea edo ingurunea aztertzea da.

Inguruan diru-bilketak egiteko hainbat modu daude, gaur egun crowdfundinga ere hauta daiteke Interneten. Baina kasu guztietan beharrezkoa da proiektua ondo zabaltzea eta ahalik eta gardentasun handiena izatea.

Diru-sarreren aurrekontua egitean pentsatutako gastu-kopurua lortzea bideraezina dela ikusten bada, pentsatu beharko litzateke gasturen bat ekidin daitekeen, adibidez, materiala beste erakunde bati edo udalari eskatuta. Beti egongo da alternatibaren bat!

presupuesto del proyecto social comunitario
Scroll to Top